dimecres, 22 d’abril del 2020

Activitats desdollades


Hola a totes i tots,

Com esteu? Espere que molt bé! I amb moltes ganes de seguir aprenent més sobre robòtica.

En l'anterior entrada vaig exposar unes pinzellades bàsiques sobre què és el pensament computacional i quins avantatges aporta en el desenvolupament dels nostres fills i filles.
Avui us mostraré què són les activitats desendollades i alguns exemples d'activitats per poder treballar a casa amb els més menuts i sense necessitat de tecnologia.

Gràcies a les activitats desendollades, afavorim la comprensió i desenvolupament de les habilitats en el pensament computacional (pensament algorítmic, descomposició, abstracció, generalització i patrons). Són fonamentals per ajudar les nostres filles i fills a comprendre aquest concepte tan abstracte i novedos. A partir de materials senzills i el nostre propi cos, fomentem la comprensió de manera significativa cada un dels passos en el procés de programació.


Activitats desendollades

Què són?

El joc és essencial en l'aprenentatge i els jocs desendollats ens ofereixen una oportunitat per potenciar les habilitats del pensament computacional.

Aquestes activitats o jocs no necessiten tecnologia, la qual cosa ajudarà aprendre a programar abans de poder explorar idees. Totes les activitats que es realitzen són divertides i senzilles, a través d'aquestes treballarem conceptes bàsics en la programació computacional com ara algoritmes, descomposició, abstracció, patrons, lògica. Per a motivar les xiquetes i xiquets podem plantejar les activitats com a reptes individuals, per parelles, en grups menuts, etc.


A continuació mostraré diferents activitats desendollades.


Joan robot quan balla

Aquesta proposta combina el pensament computacional i la psicomotricitat. Recomanable per alumnes d'infantil i primer cicle de primària. Farem un ball on treballarem de manera divertida conceptes com abstracció, algoritmes, descomposició i patrons.

L'objectiu del joc és indicar moviments de ball i executar tots a la vegada. Podem donar ordres d'una en una, segons l'edat ho farem oral o per escrit, recomane que utilitzem el recurs visual (escrit) en alumnes més menuts. També podem fer una coreografia de 4 o 6 passos segons l'edat dels alumnes.

Els possibles moviments en el ball deuen ser molt senzills. Com saltar, ajupir-se, alçar un braç amb gomet blau (dreta) alçar el braç amb gomet groc (esquerra) girar una volta completa, anar endavant, anar cap enrere.

Treballarem aquest en sessions de psicomotricitat on treballem la lateralitat. Per als alumnes d'infantil utilitzarem gomets de colors per facilitar la comprensió de direcció, dreta- esquerra.En els meus alumnes de 3, 4 i 5 anys treballe aquest concepte tan abstracte utilitzant recursos visuals, en la mà dreta gomet roig i en la mà esquerra gomet verd. Per a indicar a l’alumnat quina mà cal utilitzar i segons el nivell podem verbalitzar-ho o acompanyar amb cartolines del color del gomet, on alçarem el braç amb la targeta del color per ajudar als més menuts.

Durant diferents sessions anem treballant la dinàmica del lloc. A poc a poc, anem agafant més velocitat en els moviments. Després expliquem una seqüència de 4 moviments (de tots els possibles treballats prèviament).

Dreta- davant- avall- amunt (coreografia de 4 passos) Quan coneixen les instruccions del joc podem incloure música per acompanyar els passos. Primer donarem les instruccions els adults, després els mateixos alumenes,podem suggerir altres instruccions.

Gràcies a aquest joc es treballen les següents habilitats:

1. l'abstracció ,el ball precisa atenció en els moviments establerts.

2. Pensament algorítmic ,cal seguir una seqüència de moviments de ball pas a pas de forma concreta, per a fer la coreografia

3. Descomposició, Una coreografia és un conjunt de problemes complex (passos) es divideix en aprendre a ballar els 4 moviments seguits

4. Generalització i els patrons, quan ja sabem els passos, podem afegir alguns nous al conjunt dels ja coneguts o utilizats.

Podem jugar per parelles, per grups, tota la classe. Per als més menuts tot serà visual, oral i les ordres d'una en una. En canvi per als més majors es recomana fer-ho per escrit; si és per parelles en un full i en la pissarra per a tota la classe. Podem seguir les instruccions a mesura que s’indiquen al ritme d'una música o d’un instrument.


Minigolf

Aquesta és altra activitat on a través d'un tauler, fitxes i targetes per indicar els moviments, simularem jugar una partida de Golf. L'objectiu és introduir la bola en un forat, esquivant els obstacles del terreny que es pinte. Com per exemple el model de tauler següent.
Utilitzarem targetes,iguals o similars a les dels dibuixos, per a indicar els moviments. D'aquesta manera podran dissenyar un recorregut que seguirà la bola fins al forat. (algoritme)

 Es recomana jugar per grups (4 membres) en infantil i per parelles en nivells de primària. De manera que, un d’ells escriurà les instruccions de moviment de la bola i l’altre la mourà seguint les indicacions de la companya o company. Quan siga en grup, dos dissenyaran i la resta duran a terme els moviments amb la bola.

Materials

Tauler: podem utilitzar un d'escacs, imprimir una graella en un full o dibuixar-la i pintar el camp de golf amb el forat, límit de camp i obstacles (arena, pedres, arbres, arbustos, etc)

Bola: Pots fer una bola de paper, pintar-la en un paper o utilitzar una fitxa de parxís o dames.

Targetes de moviment: Per a infantil pintar targetes de moviment en fletxes i per als nivells de primària, introduir la lecto-escriptura (dreta, esquerra, gir, arrere, endavant) si teniu una pissarra blanca a casa, es poden escriure les ordres fàcilment.

En relació al pensament computacional,  aquest joc potenciarà en el nostre alumnat el pensament algorítmic, cal seguir una seqüència de moviments pas a pas de manera precisa. Abstracció: Centren l'atenció en 4 moviments per dur la bola al forat, evitant qualsevol obstacle del camí. Descomposició del problema complex (dur la bola de golf al forat) dividint en moviments individuals que ajudarà a resoldre el problema. Generalització i patrons, quan ja entenen la dinàmica del joc podem introduir variants en els moviments, crear nous com avançar dos passos, moviment de gir, moviment en diagonal, etc.


CSUnplugged

Les activitats d'aquesta proposta treballa l'ordenació. Tendeix a ser activitats cinestèsiques. Per exemple, l'activitat d'ordenació es realitza en equips de 6 sobre una plantilla pintada a terra. A través de les activitats els estudiants descobreixen respostes per si mateixos. Sense necessitat d'algoritmes per a seguir. Té un enfocament constructivista.

Concretament explicaré com ordenar elements en ordre ascendent, per exemple ordenarem nombres de l'1 al 6. Li donarem a 6 alumnes un número de manera desordenada. Cada alumne se situarà en l'inici de la xarxa i van avançant-la fins al final seguint les instruccions.

Material

Dibuixar la xarxa en terra i preparar 6 targetes amb els nombres de l'1 al 6. Similar a la imatge cal dibuixar la xarxa. Imaginem que de manera inicial posem el nombres d'aquesta manera, mireu els passos a seguir per a poder ordenar de manera ascendent els nombres.


 Formar l'equip de sis alumnes. Al començar la partida els alumnes deuen situar-se en els cercles de l'entrada. Els nombres estan desordenats. Avancen dos alumnes seguint les línies des dels seus cercles fins que es reuneixen en una caixa. Cal que se saluden i miren els nombres de la seua targeta per saber qui té el número més alt i qui més baix.
L'alumne amb el número més baix deu seguir per la línia de l'esquerra i passar al quadre següent. L'alumne amb el número més alt segueix la línia de la dreta i següent quadrat. D'aquesta manera van eixint per parelles seguint el mateix procediment explicat abans. Si algú es queda enrere,tornem a començar tots de nou.

Les habilitats que treballem en respecte el pensament computacional, desenvolupem les 4 habilitats bàsiques.

Pensament algorítmic, ordenant els nombres seguint les instruccions dels joc, portarà a una solució correcta. L'abstracció, la descomposició del problema complex en parts senzilles per a trobar una solució. Generalització i patrons, la xarxa d'ordenació que hem dissenyat està preparada per 6 entrades no de 10. De manera que, reconeixen patrons que els ajudarà a resoldre xarxes de diferents grandàries. Aquest joc representa el funcionament que realitza un ordinador al programar-lo.

Gots de plàstic

Recordeu les màquines de fira on podíem aconseguir un peluix, uns cascos, o un rellotge amb els joc del ganxo? On a partir d'uns moviments o altres, podies aproximar-te al regla desitjat. Doncs els joc que presentaré és similar. Anem a jugar a ser el ganxo de les màquines típiques de la fira.

El joc consisteix en construir amb gots de plàstic. Hi ha de tres a quatre jugadors. Un serà el que construeix la figura amb els gots, l'arquitecte. Dos més deuran descompondre per passos de direcció com cal construir la figura (creen l'algoritme).

 I l'últim serà el constructor deu seguir els passos de direcció escrits al full per construir la figura igual que l'arquitecte, és un joc molt divertit on es treball totes les habilitats del pensament computacional. Deuen crear el problema, descompondre els passos per resoldre's i per últim abstraure's de tot per resoldre el problema. Per exemple, fer una torre així o diferent. 

En aquest cas, els alumnes que deuen descompondre la construcció del seu company. Per a indicar al constructor com elaborar la figura inicial, utilitzarem les fletxes de dreta, esquerra, dalt, baix, gir complet, mig gir, per poder posar els gots cap amunt o cap a baix, hi hauran multitud de elaboracions.  Aquestes propostes seran lliures podran ser modificades o millorades. Creativitat i imaginació al poder!  Explica't algun joc desendollat per a poder practicar aquests dies a casa. Són fàcils i no  requereixen material específic, amb material d'ús quotidià podrem fer qualsevol de les activitats proposades. 

De segur, que molts treballeu activitats similars diàriament a la vostra aula i no estaveu conscients d'estar treballant de manera transversal conceptes de pensament computacional. D'ara endavant, intenteu elaborar activitats on potenciem i desenvolupem les quatre habilitats bàsiques del pensament computacional

Així i des d'edats primerenques alimentarem aquesta llavor tan essencial per al futur de la societat del demà.

En la pròxima entrada, desenvoluparé amb detall què són els robots educatius, els que hi ha actualment al mercat i quins són els més adequats segons l'edat de l'alumnat que l'utilitzarà. A més a més, explicaré exemples, activitats i catifes que utilitze amb el meu alumnat,  sobretot en les diferents sessions de llengua estrangera, com element motivacional, dins l'aula d'infantil.

Aquestes propostes que us plantejaré serán aplicables per al primer cicle de primària,  augmentant la complexitat del problema i resolució.  De manera que, el repte siga adequat a la maduresa cognitiva i els motive el suficient per mostrar interès davant qualsevol contingut plantejat dins l'aula.

Si teniu cap dubte de com desenvolupar alguna proposta,podeu fer un comentari al respecte. Intentaré solucionar el més aviat possible totes les dificultats.

Molt d'ànim! Tot anirà bé!!

diumenge, 12 d’abril del 2020

Introducció a la robòtica educativa


Hola a totes i tots,

Vull compartir en tots vosaltres una nova manera de treballar amb els nostres alumnes, filles i fills. De segur que molts de vosaltres haveu escoltat el concepte de robòtica.

Actualment molts docents i centres educatius estan introduint la robòtica en les seues aules i rutines acadèmiques com una ferramenta interdisciplinària per a treballar qualsevol àrea o contingut. És un element de suport en el procés d'ensenyança aprenentatge. Pel seu alt valor de motivació als xiquets i xiquetes davant l'aprenentatge. Proper i actual als seus interessos i recurs fonamental per a preparar als futurs ciutadans per enfrontar-se de manera conscient als reptes tecnològics del món contemporani.

Encara no es contempla aquest àmbit curricular, oficialment, però és evident que acabarà estant inclosa com un pensament més a desenvolupar al llarg de la formació bàsica i obligatòria d'un xiquet.

Al llarg de diverses entrades exposaré i aclariré diferents conceptes relacionats amb la robòtica educativa. Avui intentaré explicar per què és important treballar el pensament computacional.

Més endavant, exposaré diferents activitats desendollades, per evitar l'ús excessiu de la tecnologia i ajudar als alumnes a comprendre des de la seua pròpia experiència com funciona la programació d'un robot. I per últim, explicaré, partint de la meua pròpia experiència docent amb robots educatius, en aquest cas amb Bee-bot, diferents activitats i recursos que podem treballar en els alumnes,


 Introducció al pensament computacional

Què és?
Observeu la següent imatge durant uns moments.Possiblement en veure aquesta vinyeta de Frato penses que això és treballar el pensament computacional. Una classe d'alumnes col·locats en fila connectats al seu aparell i abstrets en les seues pantalles. La realitat és altra.
El pensament computacional és el procés mental que utilitzem per formular problemes i les seues possibles solucions. De manera que les solucions es plasmen de forma adequada per ser desenvolupades per qualsevol agent (persona, robot,etc) que processa la informació.

Per tant, presenta dos aspectes significatius per a l'educació. El pensament computacional és un procés de pensament independentment de la tecnologia. A més a més, som capaços d'elaborar solucions per a ser executades per un ordinador, tabuleta tàctil, humà o combinació d'estos.


Què aporta als nostres fills i filles?

Els nostres fills i filles potenciaran i milloraran en processos de:

  • ·         Formular problemes d'una manera que ens permeta fer servir un ordinador i altres eines per ajudar a resoldre'ls.


  • ·         Organitzar i analitzar dades de manera lògica


  • ·         Representar dades mitjançant abstraccions com simulacions i models.


  • ·         Identificar, analitzar i implementar possibles solucions amb l'objectiu d'aconseguir la combinació més eficaç de passos i recursos.


  • ·         Generalitzar i reproduir aquest procés de resolució de problemes a una àmplia diversitat de problemes.


  • ·         Automatitzar solucions mitjançant el pensament algorítmic (Passos ordenats)

Permet dotar de ferramentes per resoldre problemes i enfrontar-se a les tasques quotidianes amb un nombre major d'habilitats.

Habilitats que seran clau en la societat del futur, ser una societat PRODUCTORA de tecnologia en lloc de només CONSUMIDORA.

Les habilitats que afavorim i treballem són l'abstracció, la descomposició, pensament algorítmic i patrons.

L'abstracció

En un plànol sabem com arribar d'un lloc a altre seguint una línia de color o similar, eliminant tota la informació no rellevant. Quan estem al metro i volem anar altre lloc, no ens importa el que ens envolta, ens oblidem de tot i ens centrem en l'essencial, trobar el nostre destí. Açò és l'abstracció. El procés pel qual eliminem els elements innecessaris deixant únicament els rellevants per a dur a terme la resolució del problema.


El pensament algorítmic

Utilitzarem el pensament algorítmic per a trobar la ruta més curta entre dues ubicacions en un mapa. Aquesta ruta (algoritme) pot ser utilitzada de nou en altra diferent amb punt d'origen i destí.

Més fàcil, per exemple si una llamparà no funciona, hi ha dues possibilitats, està encesa o no. Si està encesa pot ser que la pereta estiga cremada, per tant tenim dos solucions canviar el llum o comprar una llamparà nova. Cada fase i possibilitat descrita formen el pensament algorítmic.

La descomposició

És el procés de dividir un problema complex en parts més simples i fàcils d'entendre. Examinant i resolent cada part de manera individual per arribar a l'objectiu inicial. Per exemple, una simple recepta és la descomposició de diverses tasques xicotetes o passos (algoritmes) per aconseguir un plat o menjar concret

Patrons- Generalitzacions

Aquests termes s'associen, serien sinònims de similituds.
Diàriament juguem a classe amb els nostres alumnes més menuts a diferenciar o identificar la similitud d'una sèrie d'elements, objectes, etc. 


                 

Veient la imatge tenim clar que el patró que hi ha en comú és la forma circular.
Aquestes habilitats són transferibles a qualsevol altra àrea del currículum


 Quina relació té amb el curriculum escolar?

Podem treballar el pensament computacional en qualsevol moment de la jornada escolar i reforçar o presentar de manera més atractiva qualsevol contingut.

Ací a Espanya moltes comunitats que comencen a introduir aquest en el seu currículum com el cas de la comunitat de Navarra.

La implantació més important s'ha realitzat a Regne Unit, ara mateix és un model per a la resta d'Europa. En Estònia s'anuncien com a societat digital més avançada del planeta. Han implementat un programa d'educació tecnològica, on s'integra la tecnologia en la programació i la robòtica en els estudis formals. Per altre lloc, Austràlia té una guia per al professorat on concreta quin aspecte treballar en cada etapa educativa i com fer-ho de manera efectiva.

En canvi, en la nostra comunitat no existeix el pensament computacional en els nostres currículums, encara que els sues objectius i continguts estan integrats dins de les diverses àrees curriculars.


En la següent entrada explicaré algunes activitats desendollades per a poder treballar en els vostres fills i filles al llarg d'aquestos dies a casa. De segur, que tots ho podeu fer i gaudir una volta més tots junts en família.

divendres, 3 d’abril del 2020

Els curtmetratges que més li agraden als menuts


Com tots sabem a les xiquetes i xiquets els atrau molt les pantalles, són la generació anomenada Natius Digitals. Per tant, val la pena aprofitar aquesta atracció que hi tenen per buscar recursos que, a part de ser lúdics i que els agraden, amb un alt valor educatius.  

En aquesta ocasió vos deixe una recopilació de curtmetratges que agradaran molt als xiquets i xiquetes. Són curts molt útils per treballar valors fonamentals com la tolerància, la convivència, la motivació, la solidaritat, l’esforç, la constància, el respecte, l’amistat, l’amor, la resolució de conflictes, la confiança i la por.

Com proposta, desprès de la visualització d’aquestos curtmetratges podeu mantenir converses molt interessants amb els vostres fills i filles.

·         For the birds.


La història d’aquest curtmetratge es desenvolupa en un cable telefònic on uns ocells es posen a descansar. De repent, apareix un ocell més gran que vol estar amb ells. Però els ocells menuts no semblen estar disposats a compartir el seu cable i es riuen d’ell per ser diferent. La seva antipatia els costarà cara i aprenen una merescuda lliçó. Aquest curtmetratge és molt útil per parlar de la tolerància i la convivència.


Els protagonistes d’aquest curtmetratge són un pescador i el seu ase. El pescador ha de portar els peixos frescs al restaurant que hi ha a dalt de la muntanya. L’ase ho sap i es nega a caminar sota aquell sol tan calorós. El pescador troba la manera de convèncer l’ase perquè es posi a caminar. Però hi han posat tanta eufòria que quan arriben a dalt veuen que els peixos els han caigut pel camí. És un curtmetratge que permet reflexionar sobre la importància de la motivació per aconseguir les coses.

  • Lebo M, One by one
    Si el que vols és demostrar que l’amistat també significa viure i compartir moments feliços (sense necessitat de molt poder adquisitiu) aquest és el curt que necessites. Aquest curt t’absorbeix des del primer moment i ens mostra un nen d’un barri amb pocs recursos que decideix compartir amb tots els seus amics i companys una ploma per dibuixar. 


Els personatges d’aquest curtmetratge són una ovella i una mena de cangur. L’ovella li explica al cangur el problema amb què es troba i el cangur li diu que s’ha de prendre les coses de manera diferent. Un curtmetratge molt útil per parlar amb els infants de la importància de creure en un mateix.

Els protagonistes d’aquest curtmetratge són dos pops que viuen enamorats en una piscina d’un restaurant costaner de Grècia. Un dia agafen a un dels dos pops per ser sacrificat i portat en un restaurant. S’inicia llavors una persecució que posarà de manifest que som capaços de fer de tot per lluitar per l’amor.

En aquest curtmetratge dos animals volen creuar un pont. El problema és que si cap dels dos cedeix el pas a l’altre, cap dels dos podrà passar. En aquell moment apareix un altre animal petit que és rebutjat de males maneres pels dos animals grossos. Aquest, enfadat davant la reacció dels dos animals, talla la corda del pont i fa caure els dos animals. En creuar el pont es topa amb un altre animal. En aquest cas els dos animals menuts es posen d’acord i els dos poden creuar el pont. Un curtmetratge que demostra que cal resoldre els problemes parlant, ja que d’aquesta manera tots hi guanyem.

Cuerdas narra una tendra història d’amistat entre un nen i una nena molt especials. És un curt molt útil per treballar els valors de la solidaritat i el respecte. Maria dona una lliçó d’humanitat i amistat inoblidable.

El protagonista d’aquest curtmetratge és un ocell que ha de vèncer les seves pors i aprendre a buscar el seu menjar. Un cop aconsegueix superar les seves pors es mostra ple de confiança i energia. Un curtmetratge molt útil per ensenyar als més menuts a superar els obstacles i les pors.
curtmetratges

La Lluna és un curtmetratge que explica la història de tres generacions: l’avi, el pare i el fill. Els adults volen explicar al xiquet la seva professió. Cada un dels adults té el seu punt de vista de com cal fer les coses i quines eines ha de fer servir. El xiquet els escolta i finalment decideix buscar la seva pròpia manera de fer les coses. Un curtmetratge molt útil per treballar amb les xiquetes i xiquets la importància de ser qui som i de buscar la nostra pròpia identitat.

·         Lava.
Un curtmetratge protagonitzat per uns volcans oceànics. Una història d’amor que té lloc durant milions d’anys. És la metàfora de saber esperar a l’amor, fins i tot, quan passen molts anys.


Aquest curtmetratge explica les aventures que viu un porquet per aconseguir menjar unes galetes. El pot de galetes està enfilat a sobre de la nevera i ell pensa un gran varietat d’estratègies per poder aconseguir agafar-les. És un curtmetratge molt divertit que segur que ens farà riure a tots. Amb el curtmetratge podem parlar amb els nostres alumnes de l’esforç i la constància.

Aquest narra una història que succeeix a Itàlia on un home  sempre toca en la mateixa plaça. Un dia apareix un rival que competeix per endur-se els diners d’una nena que hi ha a la plaça. El curtmetratge demostra que a vegades som molt competitius i per aconseguir els nostres propòsits podem ferir a altres persones.

Els protagonistes d’aquest curtmetratge són un xic i una xica que viuen la vida de manera molt diferent. Ella sempre té molta sort i en canvi a ell sempre li va tot malament. En trobar-se connecten de seguida. Un curtmetratge molt útil per parlar de com l’actitud i la confiança ens obren el camí en el nostre dia a dia.

La protagonista del curtmetratge és una nevera molt entranyable. Aquesta nevera s’ha deteriorat amb el temps. Ella decideix fugir convençuda que el seu amo la reemplaçarà. En aquest curtmetratge es treballa el valor de l’amistat.


Espere que aquest nou recull de curtmetratges et siguen útil i que els gaudiu molt amb els més menuts. Són una molt bona manera d’introduir debats al voltant dels valors i les emocions.


Un abraçada molt forta

Ja ens queda un dia menys!!Ànim!!